ขนาดของกีตาร์โปร่งที่นิยมมีด้วยกัน 3 ขนาด
1.
ขนาด 1/2 เหมาะสำหรับเด็ก 4-8 ปี และ 3/4 เหมาะสำหรับเด็ก 8-12 ปี เป็นกีตาร์ขนาดเล็ก
-
เหมาะสำหรับเด็ก ด้วยขนาดตัวที่เล็ก ทำให้สามารถโอบตัวกีตาร์และจับคอร์ดได้ถนัดขึ้น
-
เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ ที่ต้องการขนาด กีต้า ที่เล็ก เน้นพกพา เคลื่อนย้ายสะดวก
2.
ขนาด 4/4 ขนาดมาตราฐาน
***เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของตัวผู้เล่น และตามความเหมาะสมของการใช้งานนะครับ***
JOJO Guitar AW760N
ขนาด 31 นิ้ว 
1,300 ฿
JOJO Guitar AW760BK
ขนาด 31 นิ้ว 
1,300 ฿
JOJO Guitar AW460N
ขนาด 34 นิ้ว (1/2) 
1,500 ฿
JOJO Guitar AW460BK
ขนาด 34 นิ้ว (1/2) 
1,500 ฿
Paramount Guitar F-36N
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
1,700 ฿
Paramount Guitar F-36BK
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
1,700 ฿
Paramount Guitar F-36PK
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
1,700 ฿
Junior Guitar KC-01
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
1,600 ฿
Clevan Guitar SA-10
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
2,100 ฿
Clevan Guitar SA-20
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
2,500 ฿
Gregbennet Guitar GD-
50 mini ขนาด 34 นิ้ว
(1/2) 
3,500 ฿ 3,150 ฿
Gregbennet Guitar ST6-1
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
4,200 ฿  3,600 ฿
Gregbennet Guitar ST6-
2
ขนาด 36 นิ้ว (3/4) 
3,600 ฿  3,100 ฿
OSCAR SCHMIDT Guitar
OGHS-1/2  ขนาด 34 นิ้ว
4,200 ฿  2,990 ฿
OSCAR SCHMIDT Guitar
OG-1N ขนาด 36 นิ้ว
(3/4)
4,900 ฿  3,500 ฿
Yamaha Guitar JR2-NT
/Bag ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
5,200 ฿  4,160 ฿
Yamaha Guitar JR2-SDB
/Bag ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
5,200 ฿  4,160 ฿
Veelah Guitar TOGO-S /Bag
ขนาด 34 นิ้ว (1/2) 
โทรสอบถามราคา
Veelah Guitar TOGO-S-F
/Bag ขนาด 34 นิ้ว (1/2) 
โทรสอบถามราคา
Veelah Guitar TOGO-M  
/Bag ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา
Veelah Guitar TOGO-M-F  
/Bag ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา

CRAFTER GuitarTRV-23 EQ/N
/Bag ขนาด 36 นิ้ว (3/4)
11,500 ฿  9,200 ฿
Matin Guitar LX-1/Bag
ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา
Taylor Guitar TS-BT/Bag
ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา
Taylor Guitar BT-1/Bag
ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา
Taylor Guitar BT-2/Bag
ขนาด 34 นิ้ว (1/2)
โทรสอบถามราคา
Taylor Guitar  GS-mini
(Spood)/Bag
โทรสอบถามราคา
Taylor Guitar  GS-mini
(Mahongany)/Bag
โทรสอบถามราคา

Baby Guitar/กีตาร์ขนาดเล็ก, กีต้าร์ตัวเล็ก, กีตาร์พกพา